بتن رنگی – کفسازی پمپ بنزین

جهت اطلاعات بیشتر و آگاهی از خدمات قابل عرضه توسط ما کلیک نمایید

بتن رنگی و کفسازی پمپ بنزین


در بدست آوردن بتن رنگی هیچ چیز مهمتر از بدست آوردن یکنواختی در سطح کف بتنی نمیباشد. درک نحوه رسیدن به رنگ یکنواخت تنها با دانستن کامل مشخصات محصولات استفاده شده و فرایند اجرا میسر میباشد. یک متخصص این فن باید از پارامترهای موثر بر رنگ نهایی، مکانیزم تاثیر عوامل مذکور و روشهای ثابت کردن رنگ آگاهی کامل داشته باشد. ب

تاریخچه بتن رنگی

در اوایل سالهای 1950 شرکت دیویس در کارولینای امریکا برای اولین بار پیمانکارانی با ایده استفاده از اکسیدهای آهن مصنوعی در ترکیب بتن را معرفی کرد. اضافه شدن پودرهای اکسیدهای آهن به بتن امکان ایجاد طیف متنوعی ازرنگها باتناژ خاکی رابوجود آورد. پنجاه سال پررشد بعدی وضعیت رابه جایی رساندکه تنهادر سال2004 بیش از93000 تن اکسید آهن مصنوعی برای ساخت بتن رنگی مصرف امریکا بوده است. راه حلی عالی برای ساختن نمایی بادوام، همراه باکاهش هزینه ساخت وساز. ب

بتن رنگی

بتن رنگی

مکانیزم رنگ دهی بتن

درک راهکارهای جلوگیری ازمشکلات وبرطرف کردن آنها بادانستن نحوه عمل کرد اکسیدهای رنگی در بتن درکنار آگاهی ازفاکتورهای موثربر رنگ نهایی، حاصل میشود. ابتدا باید مشخصات مناسب تعیین گردد، رنگ بتن یک لایه رنگ یا لکه نمیباشد رنگ بتن حاصل رنگدانه هایی میباشندکه یااز معادن استخراج شده است، یادراکثر مواقع توسط کارخانجات شیمیایی بزرگی درنقاط مختلف دنیا تولید گشته. رنگها بصورت پودر، مایع و دانه دانه میباشند که هیچیک مزیت خاصی نسبت به بقیه ندارد. برای فهمیدن نحوه رنگ گیری بتن تنها کافی است بدانید که ذرات رنگی ده برابر کوچکتر ازذرات سیمان میباشند. هنگامی که پودر اکسید آهن بابتن مخلوط میشود ذرات کوچکتر رنگی دورتا دور ذرات بزرگتر سیمان رامیپوشانند وبه این ترتیب بتن رنگی حاصل میشود. ب

نقش نسبت آب به سیمان در بتن رنگی

هنگامی که معیارهای موثر بررنگ بررسی میشود، بحرانی ترین شاخص نسبت آب به سیمان میباشد. کنترل مقدار آب اضافه شده درمخلوط تاثیر بسیاری دررسیدن به رنگی ثابت دارد.  اضافه نمودن آب درمخلوط تغییری دائمی درشرایط بتن ایجاد میکند. این اثر به صورت روشنتر شدن بتن، کاهش مقاومت آن دربرابر شرایط جوی، بارگذاری و فرسایش سریعتر خواهد بود. درشرایطی که کنترل موثری برروی میزان آب مخلوط وجود ندارد بایستی از محصولاتی که امکان حذف اثر آب برپروژه را دارد استفاده کرد. اینگونه محصولات اثر آب اضافه شده درمخلوط وهمچنین آب اضافه شده هنگام پرداخت بتن رااز میان میبرد. ب

درصورتی بتن ریزی درشرایط هوای گرم یادرهنگام وزش یاد وهرشرایط دیگری که بتن سریع خشک میشود، بجای استفاده ازآب بیشتر باید ازمواد کنترل کننده تبخیر بر روی سطح بتن استفاده شود. میتوان ادعا کرد برای پیمانکاران عرصه بتن دکوراتیو کاربرد این مواد یک اجبار است. بایستی آگاه بود اکثر این مواد فرایند گیرش بتن راکند مینمایند. ب

نقش سیمان پرتلند خاکستری در بتن رنگی

دومین پارامتر مهم دررنگ نهایی بتن، سیمان میباشد. دراین رابطه بیاد آوریدکه ذرات رنگی استفاده شده در بتن رنگی باید دارای قدرت بیشتراز رنگ خاکستری سیمان باشد وبر آن رنگ فائق آید. این دو رنگ باید بایکدیگر ترکیب شوند ودر نهایت رنگ نهایی راتشکیل دهند، واین بزرگترین دلیل وجود سایه خاکستری وتناژ رنگهای زمین دربتن رنگی میباشد. دستیابی رنگهای روشن دربتن نما بااستفاده ازسیمان سفید امکانپذیر است، ولی این امر نیازمند استفاده ازسیمان گرانقیمت سفیدمیباشد.نکته دوم دررابطه باسیمانهای معمولی طیف متنوع خاکستری موجود درتولیدات کارخانجات متفاوت میباشد. رنگ خاکستری تولیدات هرکارخانه باکارخانه دیگر متفاوت بوده ونتیجه کار یکسان نمیباشد. ب

بااین تفاسیر بررسی یکسان بودن رنگها ازیک خرید تاخرید بعدی الزام آور میباشد. ودر طی پروژه به هیچ عنوان منبع خرید و نوع سیمان را تغییر ندهید. وبه این ترتیب سیمان دومین عامل عمده دریکسان نبودن رنگها درمقیاس بزرگ بعداز آب میباشد. ب

بتن رنگی 2

بتن رنگی در آشیانه هواپیما

نقش عمل آوری در بتن رنگی

سایر معیارها علی رقم بحرانی نبودن آنها نیازمند کنترل وبررسی میباشند. نگهداری مناسب بتن برای جلوگیری ازترکهای جمع شدگی وحصول مقاومت هدف لازم میباشد. نگهداری بتن رنگی علاوه بردو مورد قبل برای جلوگیری ازایجاد اختلاف دررنگ کفسازی حیاتی میباشد. درصورت نگهداری درست اختلاف رنگها درحدی غیر محسوس خواهد بود. ب

برای جلوگیری ازاین پدیده میتوان ازترکیبهای نگهداری بتن که یکسان سازی رنگ سطح رانیز انجام میدهد استفاده کرد. این ترکیبات ممکن است موجب تغییر دررنگ بتن شوند، ازاینرو باید توجه داشت دربتن دکوراتیو آنهایی انتخاب شوند که باعث زرد شدگی رنگ نشوند ومخصوص بتن دکوراتیو باشند. درنگهداری از ورقهای پلی اتیلن استفاده نکنید زیرا محلهای چروک شده شرایط رطوبتی متفاوتی دارند، همچنین ترکیبات نگهداری سی 309 معمولی باعث بی رنگ شدن بتن شده و ترکیبات غیر نفوذی امکان نگهداری رطوبت بصورت یکنواخت برروی سطح راندارند. ب

جای دهی بتن رنگی درسطوح وسیع

آخرین پارامتر تاثیرگذار درکیفیت بتن رنگی میزان آمادگی اساس، جای دهی، پرداخت ونگهداری بتن میباشد. مانند تمام موارد قبلی اثرات اینگونه پیارامترها دربتن های خاکستری معمولا نامحسوس است. هنگامی که درطول روز، هفته، ماه، وسال درحال بتن ریزی یک سطح بزرگ میباشید، باید توانایی نگهداری بتن درشرایطی که رنگ ثابت بماند رادر نظر آورید. ب

به عنوان مثال باتقسیم سطح به قطعات کوچکتر بارنگهای متفاوت. یااستفاده ازسخت کننده خشک رنگی برای سطوحی بارنگ یکسان وابعاد وسیع. ب

بهره برداری بتن رنگی

معمولا خدمات پس ازفروش برای بتن باتوجه به اینکه بتن یک محصولی است که نیازمند نگهداری خاصی نمیباشد وجود ندارد. دررابطه بابتنهای رنگی نیز چنین وضعیتی وجود دارد. اماباید توجه داشت درطول زمان نشست آلودگیها، کثیغیها و چربیها برروی سطح باعث رنگ پریدگی ظاهر بتن خواهد شد. این رنگ پریدگی حتی بعداز سالها عدم رسیدگی میتواند بایک شستشوی خوب مانند روزهای اول خود گردد. ب

راهکارهای اصلاح رنگ بتن

معمولترین وبی هزینه ترین روش موجود برای اصلاح رنگ، لکه و سایر موارد استفاده ازاندودهای سیلر رنگی میباشد. سیلرها برپایه حلالهای متفاوت ودر درجات مختلفی ازجلا و کدری موجود میباشند. امکان خرید سیلر رنگی ویا اضافه کردن رنگ به سیلر وجود دارد. پارامتر اصلی درانتخاب نوع سیلرها شرایط سطح مورد نظر میباشد. پوشش چند لایه سطح ازهر رنگی موجب مات شدن سطح خواهد شد. یک یادو لایه سیلر برروی سطح کافی خواهد بود. معمولا بهتر است قبل از مصرف هرنوعی از سیلرها اثر آنرا برروی قسمت کوچکی ازکار بررسی کرد. ب

برای اطلاع از خدمات ما کلیک کنید

اصلاح رنگ بتن

اصلاح بتن رنگی

Comments are closed.