خدمات ما

خدمان شرکت مهندسی فروردین


با تشکر از مراجعه شما به وبگاه شرکت مهندسی فروردین، اصلی ترین فعالیت مجموعه مهندسی فروردین تامین قطعات جایگاه های سوخت و پمپ بنزین ها میباشد. این شرکت بعنوان نماینده محصولات شرکت سومو – آذر پیشرو قطعه در استان تهران خدمات فروش و پس از فروش شرکت آذر پیشرو قطعه را در منطقه تهران پشتیبانی میکند. باتوجه به تخصصی بودن ساخت و تجهیز جایگاه ها این شرکت درکنار وظیفه اصلی خود امکان در اختیار گذاشتن سایر خدمات مربوط به ساخت و تجهیز جایگاه ها را نیز دارا میباشد. باتوجه به حضور مستمر کارشناسان ما در پمپ بنزین ها و مجاری عرضه در طول دوران بهره برداری مسلما  ارائه این خدمات توسط کارشناسان شرکت فروردین میتواند اطمینان خاطر بیشتری را برای جایگاه داران و مدیران پمپ بنزین ها جهت در دسترس بودن خدمات در قسمت های انجام شده توسط مجموعه فروردین رادر آینده فراهم آورد.

جهت دسترسی به دسته های خدماتی شرکت فروردین بر روی عکس مربوطه کلیک فرمایید


دیسپنسر و تلمبه

دیسپنسر و تلمبه

نازل، شناور و سایر قطعات جایگاه

نازل، شناور و سایر قطعات جایگاه

دیزل ژنراتور و مولد برق

دیزل ژنراتور و مولد برق

پیمانکاری ساخت پمپ بنزین و جایگاه

پیمانکاری ساخت پمپ بنزین و جایگاه

 


 

Leave a Reply