پمپ بنزین لیشاوند

پمپ بنزین لیشاوند – گیلان


تجهیز و راه اندازی پمپ بنزین لیشاوند – استان گیلان

پمپ بنزین لیشاوند مجهز به دیسپنسرهای بنزینی دونازله اس ام ای 3000 آذر پیشرو قطعه (سومو) جهت توزیع سوخت میباشد. این دیسپنسرها علاوه بر ارائه طرحی مدرن برای بدنه از جدیدترین و مطمئنترین تکنولوژی های دنیا جهت پیمانه کردن سوخت چه در قسمت های دیجیتال دستگاه و چه در قسمت هیدرولیک خود زیر نظر متخصصین سومو پترو کره استفاده مینماید. ب

نصب دیسپنسرهای ما در اکثر نقاط کشور و در شرایط آب و هوایی مختلف و بعضا شدید موجب گشته است عملکرد آنها در عمل اثبات گشته و تطابق فوق العاده ای رابا شرایط اقلیمی، نوع و کیفیت سوخت های مورد استفاده در ایران و حجم عرضه موجود در پمپ بنزین های ایران از خود نشان دهد. کافی است به هریک ازمشتریان شرکت آذر پیشرو قطعه مراجعه نموده و عملکرد قوی و رضایت اعضای باشگاه مشتریان آذر پیشرو قطه (سومو) را جویا شوید. ب


پمپ بنزین لیشاوند

پمپ بنزین لیشاوند

Social tagging: > > > > >

Leave a Reply