پمپ بنزین مسلمی

پمپ بنزین مسلمی


نوسازی پمپ بنزین مسلمی – استان کرمان جیرفت

پمپ بنزین مسلمی واقع در شهرستان جیرفت استان کرمان با نصب و راه اندازی دیسپنسر های مجیک و اس ام ای 3000 سومو تولید شرکت آذر پیشرو قطعه در سال جاری به جمع باشگاه مشتریان آذر پیشرو قطعه پیوستند. دیسپنسر و تلمبه های آذر پیشرو قطعه با استفاده از بروزترین تکنولوژی های موجود در سیستم الکترونیک خود با حذف مدار واسط یکپارچگی بینظیری بین کارت خوان های موجود و سامانه الکترونیک دستگاه ایجاد نموده که این مهم در کنار دقت پیمانه سنجی دیسپنسرها و کیفیت بکار رفته در قطعات مصرفی عملکردی مطلوب را باعث گردیده که درنهایت به عدم وجود اختلاف در لیتراژهای کنترلی در تلمبه ها و دیسپنسرهای سومو گردیده است. ب

نصب دیسپنسرهای ما در اکثر نقاط کشور و در شرایط آب و هوایی مختلف و بعضا شدید مانند منطقه قشم موجب گشته است عملکرد آنها در عمل اثبات گشته و تطابق فوق العاده ای رابا شرایط اقلیمی، نوع و کیفیت سوخت های مورد استفاده در ایران و حجم عرضه موجود در پمپ بنزین های ایران از خود نشان دهد. ب


پمپ بنزین مسلمی

پمپ بنزین مسلمی

Social tagging: > > > > > > > >

Leave a Reply