ضوابط اعطای برند

ضوابط اعطای برند جایگاه های سوخت


نگاهی به آیین‌نامه برند‌سازی پمپ بنزین ها

اولین ویژگی لازم برای دریافت مجوز این است که شرکت مجموعه‌ای از جایگاه‌های عرضه پخش فرآورده‌های نفتی را تحت پوشش خدمات خود قرار دهد. به این منظور باید حداقل 60 نازل تحت پوشش شرکت برند قرار گرفته ودر طی دو سال این تعداد به 300 نازل بالغ گردد. ب

بشرکت برند جایگاهی همچنین برای اخذ تاییدیه اگر حاضر دربورس باشد باید دربین سهام  هایی که خریداری نموده حداقل 7 درصد سهام پالایشگاه‌ها و یا پتروشیمی‌های کشور را داشته باشد. درغیر این صورت براساس ارزیابی توان مالی، امکانات وسابقه اجرایی، نیروی انسانی و فرایندهای داخلی (تاییدیه های مدیریتی مانند ایزوها و غیره) ارزیابی خواهد شد ودر صورت کسب معیارهای لازم تاییدیه برند پمپ بنزین راخواهد گرفت. ب
شرکت برند جایگاهی موظف است که سوخت را از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خریداری کرده و آن را برای توزیع به موقع در جایگاه‌ها حمل کند. همچنین مسئولیت کمیت و کیفیت عرضه فرآورده‌های نفتی تحت استانداردهای مشخص بر عهده شرکت صاحب برند پمپ بنزین خواهد بود. ب

حداکثر نازل‌های یک برند در کشور ٢٠ درصد، در استان ٣٠ درصد و در شهرستان ٥٠ درصد تعداد نازل‌های موجود خواهد بود که البته این محدودیت‌ها در شهرستان‌های تک‌جایگاه منتفی است. هدف اصلی راه‌اندازی شرکت‌های صاحب صلاحیت یا برند، ارتقای رفاه و ایمنی و افزایش کیفیت خدمات قابل ارایه به مصرف‌کنندگان است. البته دررسیدن به این هدف تااجرایی شدن آیین نامه مذکور بایستی صبر نمود واطمینان ازبه هدف رسیدن این آیین نامه راباید درعمل دید. ب

ضوابط مربوط به رتبه بندی جایگاه ها و ضوابط مربوطه مربوط به روال جدید تا اردیبهشت میبایست توسط شرکت پخش فراورده های نفتی ابلاغ شود ب


عکس پمپ بنزین

عکس پمپ بنزین

Social tagging:

Leave a Reply