نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

نمایشگاه  بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی


غرفه آذر پیشرو قطعه

غرفه آذر پیشرو قطعه

شرکت آذر پیشرو قطعه (سومو) در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با ارائه جدیدترین محصولات و دستاوردهای خود از جمله دیسپنسر های مجهز به مانیتورهای تبلیغاتی، سیستم پسشرفته بازیابی بخارات بنزین و کهاب 2 در محوطه باز ضلع شمالی سالن 10 حضور داشته و مقدم سبز شما عزیزان را گرامی میدارد. ب

محل غرفه شرکت آذر پیشرو قطعه

محل غرفه شرکت آذر پیشرو قطعه

Social tagging: > > > > >

Leave a Reply