نمایشگاه نفت و گاز تهران

سومین روز نمایشگاه نفت و گاز تهران


تولیدات آذر پیشرو قطعه

تولیدات آذر پیشرو قطعه

در سومین روز تمایشگاه نفت و گاز تهران، حضور نمانیندگان مناطق و مدیران محترم شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت و بازدید آنها از آخرین دست آوردهای شرکت آذر پیشرو قطعه صورت گرفت. تامین بالاترین سطح ایمنی و دقت در دستگاهها و تلمبه های آذر پیشرو آنچه بود که مورد تایید و توجه مسئولین محترم قرار گرفت. ب

بازدید ازغرفه آذر پیشرو قطعه 4

بازدید ازغرفه آذر پیشرو قطعه

بازدید ازغرفه آذر پیشرو قطعه 3

بازدید ازغرفه آذر پیشرو قطعه 1

بازدید ازغرفه آذر پیشرو قطعه 2

بازدید ازغرفه آذر پیشرو قطعه 2

بازدید غرفه آذر پیشرو قطعه 1

بازدید غرفه آذر پیشرو قطعه 3

بازدید غرفه آذر پیشرو قطعه

بازدید غرفه آذر پیشرو قطعه 4

Social tagging: > >

Leave a Reply