بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

آخرین روز بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز


آخرین روز نمایشگاه بین المللی نفت و گاز با حضور مهندس قاضی زاده عضو مجمع صنفی استان اصفهان و کارشناسان و مهندسین ارشد منطقه اصفهان به همراه جمعی از کارشناسان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی  از سازمان مرکزی و منطقه تهران به پایان رسید. ب

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز 4

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز 4

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز 3

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز 3

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز 2

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز 2

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز

Social tagging: > >

Leave a Reply