درباره ما

­

شرکت توسعه نفت فروردین مجموعه ای فعال و توانمند در زمینه ارائه خدمات مهندسی و تامین و نگهداری تاسیسات عرضه فراورده های نفتی میباشد که با توجه به سابقه چندین ساله نفرات خود و با شناخت دقیق از نقاط ضعف و قوت موجود، در پی بهسازی و مدیریت علمی امور اجرایی مربوط به ساخت و بهره برداری این دسته از تاسیسات می باشد. پروژه های هدف این مجموعه به طور عام شامل ساختمان ها و تاسیسات با کاربری های خاص و تخصصی می باشند. که لزوم بکارگیری دقت های بالاتر در حین ساخت  بوده وهمچنین نیازمند بکارگیری نیروهای متخصص و مطمئن جهت حفظ و بهره برداری از تاسیسات میباشد.ب

مدیران و کارکنان این شرکت معتقدند که صداقت، دقت و پایبندی به تعهدات رکن اصلی هرگونه همکاری بوده و اعتماد کارفرمایان را بزرگترین سرمایه جاری خود می دانند و با در نظر گرفتن تمام جوانب مهندسی و تخصصی در طول طرح و اجرای پروژه ها خدماتی شاخص و متمایز را به کارفرمایان محترم عرضه می دارند. در این رابطه این مجموعه جهت تکمیل توانایی های خود در همکاری تنگاتنگ با قویترین شرکت ها در عرصه های مختلف مهندسی بوده تا بتواند به این ترتیب پکیجی کامل از خدمات را ارائه کند.

Leave a Reply