Archives for admin

پمپ بنزین قارزی

پمپ بنزین قارزی


تجهیز و راه اندازی جایگاه عرضه سوخت قارزی

این پمپ بنزین مجهز به 2 دستگاه دیسپنسر اس ام ای 3000 بنزینی 4 نازله جهت تحویل بنزین سوپر و معمولی و یک دستگاه دیسپنسر مجیک دو نازله بربنزینی تک محصول میباشد. ب

سطح کیفی بالای محصولات آذر پیشرو قطعه بهمراه خدمات پشتیبانی آن آسودگی خاطر جایگاه داران محترم در بهره برداری از پمپ بنزین و همینطور اطمینان لازم برای تحویل دقیق و بدون کاستی سوخت را به مشتریان آنها تضمین مینماید. گسترده شدن و رشد روز افزون خانواده آذر پیشرو قطعه عزم ما را در بهبود مستمر خدمات و تکنولوژی محصولات هرروزه بیشتر مینماید. ب


دیسپنسر بنزینی مجیک جایگاه قارزی

پمپ بنزین قارزی


 

پمپ بنزین شهید منتظر قائم

پمپ بنزین شهید منتظر قائم


تجهیز و راه اندازی دیسپنسرهای پمپ بنزین شهید منتظر قائم

این پمپ بنزین به 6 دستگاه دیسپنسر بنزینی مدل مجیک ای ایکس شرکت آذر پیشرو قطعه تجهیز گردیده است. امید است با توجه به دقت بالای پیمانه گرهای دستگاه های سومو امید است منافع مالی و مادی هم جایگاه داران و هم مصرف کنندگان به دقت رعایت گردد. دراین رابطه لازم به ذکر است پیمانه گرهای دستگاه های آذر پیشرو قطعه (سومو) تاتسونای ژاپن بوده که با توجه به کیفیت ساخت و سازگاری با شرایط ایران دارای دقت بالا و عدم خروج از تراز (کالیبره) در طول دوره کارکرد میباشد. ب


پمپ بنزین منتظر قائم

پمپ بنزین منتظر قائم

پمپ بنزین امام رضا

پمپ بنزین امام رضا


تجهیز و راه اندازی جایگاه عرضه سوخت امام رضا

این پمپ بنزین مجهز به 6 دستگاه اس ام ای 3000  4 نازله جهت تحویل بنزین سوپر و معمولی به اتومبیل ها و یک دستگاه اس ام ای 3000 دو نازله برای ارائه خدمات به موتورسیکلتها میباشد.ب

پیوستن یکی دیگر از جایگاهداران ایران را به جمع خانواده آذر پیشرو قطعه ارج مینهیم. ب


دیسپنسر آذر پیشرو قطعه مدل اس ام ای

پمپ بنزین امام رضا