شلنگ سوخت

شلنگ سوخت


شلنگ های سوخت مصرفی در جایگاه های سوخت و پمپ بنزین ها در اقسام و با ویژگی های مختلفی عرضه میشوند.ب

شلنگ های مصرفی را میتوان در دو دسته شلنگ های دیسپنسر ها و شلنگ تخلیه رده بندی نمود. ب

جنس شلنگ های مصرفی در دیسپنسرها یا بصورت شلنگ استاندارد ضد بنزین می باشد که به دلیل گران قیمت بودن و همچنین ضعف آنها در تست ارت و از بین رفتن اتصال ارت آنها پس از مدت نسبتا کوتاهی از عمر کلی شلنگ خیلی مورد استقبال نمیباشد. در حال حاضر اکثر پمپ بنزین ها به این منظور از شلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم استفاده می نمایند. این شلنگ ها در طول زمان بهره برداری خود بدلیل وجود یه لایه سراسری و قوی در داخل خود که استحکام شلنگ سوخت را برقرار میکند تا آخرین لحظات بازدهی خود ارتباط ارت لازم را فراهم می نماید و از این رو مشکلات کنترلی کمتری تولید مینماید. ب

سری دوم از شلنگ های مورد استفاده در پمپ بنزین ها شلنگ های تخلیه می باشد. این شلنگ ها از جنس کامپوزیتی میباشد که در دوسر خود کوپله برنجی گردیده و به منظور تخلیه فراورده از تانکر سوخترسان به مخازن زیر زمینی مصرف دارند. از ویژگی این شلنگ ها سبک بودن آنها میباشد. نمونه های قدیمی اشلنگ های تخلیه غیر کامپوزیتی شلنگ هایی ضخیم، با انعطاف پذیری کم بود که این مشکلات با معرفی شلنگ های کامپوزیتی برطرف گردیده. این شلنگ ها در رنگ های مختلف قرمز، آبی، سبز و زرد در حال تولید میباشد. ب

جهت سفارش با 09125258302 تماس بگیرید


TN (1)

شلنگ تخلیه

TN (2)

شلنگ دیسپنسر

 

 

Comments are closed.