Archives for نمایشگاه نفت و گاز

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

آخرین روز بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز


آخرین روز نمایشگاه بین المللی نفت و گاز با حضور مهندس قاضی زاده عضو مجمع صنفی استان اصفهان و کارشناسان و مهندسین ارشد منطقه اصفهان به همراه جمعی از کارشناسان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی  از سازمان مرکزی و منطقه تهران به پایان رسید. ب

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز 4

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز 4

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز 3

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز 3

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز 2

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز 2

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز

آذر پیشرو قطعه نمایشگاه نفت و گاز

نمایشگاه نفت و گاز تهران

سومین روز نمایشگاه نفت و گاز تهران


تولیدات آذر پیشرو قطعه

تولیدات آذر پیشرو قطعه

در سومین روز تمایشگاه نفت و گاز تهران، حضور نمانیندگان مناطق و مدیران محترم شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت و بازدید آنها از آخرین دست آوردهای شرکت آذر پیشرو قطعه صورت گرفت. تامین بالاترین سطح ایمنی و دقت در دستگاهها و تلمبه های آذر پیشرو آنچه بود که مورد تایید و توجه مسئولین محترم قرار گرفت. ب

بازدید ازغرفه آذر پیشرو قطعه 4

بازدید ازغرفه آذر پیشرو قطعه

بازدید ازغرفه آذر پیشرو قطعه 3

بازدید ازغرفه آذر پیشرو قطعه 1

بازدید ازغرفه آذر پیشرو قطعه 2

بازدید ازغرفه آذر پیشرو قطعه 2

بازدید غرفه آذر پیشرو قطعه 1

بازدید غرفه آذر پیشرو قطعه 3

بازدید غرفه آذر پیشرو قطعه

بازدید غرفه آذر پیشرو قطعه 4

نمایشگاه نفت و گاز

دومین روز نمایشگاه نفت و گاز


دومین روز بیست و یکمین نمایشگاه نفت و گاز تهران با حضور و استقبال شرکت کنندگان خارجی و ایرانی جهت مذاکرات تجارتی ادامه به کار داد. در طی این استقبال بسیار گرمی توسط پمپ بنزین داران و مدیران جایگاه های عرضه از دستاوردهای گروه صنعتی آذر پیشرو قطعه (سومو) به عمل آمد. ب

دومین روز نمایشگاه نفت و گاز

دومین روز نمایشگاه نفت و گاز

حضور نمایندگان خراسان و گیلان آذر پیشرو قطعه

حضور نمایندگان خراسان و گیلان آذر پیشرو قطعه

 

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

نمایشگاه  بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی


غرفه آذر پیشرو قطعه

غرفه آذر پیشرو قطعه

شرکت آذر پیشرو قطعه (سومو) در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با ارائه جدیدترین محصولات و دستاوردهای خود از جمله دیسپنسر های مجهز به مانیتورهای تبلیغاتی، سیستم پسشرفته بازیابی بخارات بنزین و کهاب 2 در محوطه باز ضلع شمالی سالن 10 حضور داشته و مقدم سبز شما عزیزان را گرامی میدارد. ب

محل غرفه شرکت آذر پیشرو قطعه

محل غرفه شرکت آذر پیشرو قطعه